Privatliv og overvågning

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af databeskyttelsesloven (aldersgrænse for børns samtykke m.v.)

IT-Politisk Forening har alene bemærkninger til lovforslagets § 1, nr. 1, hvor aldersgrænsen for hvornår børn selv kan give samtykke til en informationssamfundstjeneste (”den digitale samtykkealder”) foreslås ændret fra de nuværende 13 år til 15 år.

Denne ændring kommer efter en anbefaling fra regeringens ekspertgruppe om tech-giganter (”ekspertgruppen”), som dog foreslog den digitale samtykkealder forhøjet til hele 16 år.

Sig NEJ til biometrisk ansigtskontrol i Bilka

For to år siden testede Salling Group ansigtskameraer ved selvbetjeningskasserne i supermarkedet. Salling Group ville ikke fortælle hvad ansigtskameraerne skulle bruges til udover ”overvågning”. Heldigvis var i 2021 en kundestorm mod denne overvågning, og det endte med at Salling Group fjernede ansigtskameraerne ved selvbetjeningskasserne i deres butikker.

Høringssvar vedr. EU-Kommissionens forslag til forordning om regler til forebyggelse og bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn

Forordningsforslaget har bestemt et vigtigt formål, men bruger generelt de forkerte metoder, og forslaget vil derfor ikke opnå det erklærede mål om at beskytte børn. På flere punkter vil forslaget direkte skade børns rettigheder og digitale udfoldelsesmuligheder, foruden de stærkt negative konsekvenser for hele befolkningens grundlæggende rettigheder.

Høringssvar vedr. forslag til lov om Det Centrale Dna-profilregister og Det Centrale Fingeraftryksregister

IT-Politisk Forening har følgende bemærkninger til lovforslaget.

Opbevaring af DNA-profiler og fingeraftryk for dømte personer

Det er positivt, at lovforslaget indfører en differentieret opbevaringsperiode for dømte personer, da den nuværende praksis må antages at være i strid med EMRK artikel 8, jf. dommen af 13. februar 2020 fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) i sagen Gaughran mod Storbritannien (sagsnr. 45245/15).

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Kriminalregisteret

I den gældende bekendtgørelse om Kriminalregisteret er det i bilag 1 og 2 fastsat hvilke personoplysninger politiet må registrere i hhv. afgørelses- og efterforskningsdelen. Procedurer for sletning af disse personoplysninger, herunder tidsfrister for sletning, er fastsat i bekendtgørelsens bilag 3 og 4.

Nyt EU borgerinitiativ opfordrer europæere til at stå sammen om en fremtid fri for skadelig biometrisk masseovervågning

I forbindelse med at EU-Kommissionen forbereder nye love om kunstig intelligens (AI) advarer en voksende koalition af organisationer ledet af European Digital Rights (EDRi) om de mange farer, der er for vores frihed og værdighed ved brug af biometrisk masseovervågning. Koalitionen Reclaim Your Face kræver et forbud mod brugen af skadelig kunstig intelligens (AI) såsom biometrisk masseovervågning ved at lancere et europæisk borgerinitiativ (ECI) i dag.

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af lov om tv-overvågning

Sikkerhedsbranchen anslår at der i Danmark er 1,5 millioner TV-overvågningskameraer. Det gør Danmark til et af de lande i verden, som har mest TV-overvågning i det offentlige rum. Uagtet lovforslagets antydninger af ”tryghed” er der ingen dokumentation for at TV-overvågning har en kriminalitetsforebyggende effekt, bortset fra nogle ret snævert afgrænsede situationer.

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af retsplejeloven (politiets overtagelse af TV-overvågning)

IT-Politisk Forening anerkender, at det i helt ekstraordinære situationer kan være hensigtsmæssigt at give politiet en kortvarig adgang til andre dataansvarliges systemer til TV-overvågning i et bestemt område, som er mere direkte end muligheden for at få optagelser udleveret via en editionskendelse. Den foreslåede § 791 e i retsplejeloven er imidlertid ikke tilstrækkeligt afgrænset til en kortvarig overtagelse i sådanne helt ekstraordinære situationer.

Sider