Softwarepatenter

Argumenterne fra softwarepatent-modstanderne er ikke "faktuelt forkerte", som Politiken påstår

Onsdag 21/5 publicerede Politiken en artikel med overskriften "Patentkoks: Både ja- og nejside tager grueligt fejl", hvor der rettes kritik af både JA-siden og NEJ-siden i forhold til den aktuelle diskussion om softwarepatenter.
http://politiken.dk/indland/politik/ep_valg/ECE2295122/patentkoks-baade-ja--og-nejside-tager-grueligt-fejl/

Tænketanken Europa fifler med facts om softwarepatenter

Tænketanken Europa fifler med facts om softwarepatenter

IT-Politisk Forening

20-05-2014

Abstract

Tænketanken Europa anerkender at EPO, det Europæisk Patentkontor, udsteder softwarepatenter i strid med den Europæiske Patent Konvention, og at dette er en potentiel trussel for Danmark. Tænketanken anbefaler alligevel et “Ja” til EU-patentdomstolen og skriver:

Henvendelse fra IT-Politisk Forening om EU's enhedspatent og softwarepatenter

Hvis Danmark går med i enhedspatentet, vil vi blive underlagt en ny domstol, som hverken er underlagt dansk lov eller EU-regler. Den får hovedsæde i Paris og et kontor i Ljubljana, som kan f.eks. kan beordre ransagninger i bygninger i Danmark. Dommerne i patentdomstolen udpeges af udvalg, der bemandes med patentdommere og patentagenter. Der er ingen instanser højere end patentdomstolen, modsat USA hvor højesteret i vigtige sager ændrer praksis for hvad der kan patenteres.