Bliv medlem

Som medlem af IT-Politisk Forening får du mulighed for at:

  • Få indflydelse på særligt dansk (men også europæisk, bl.a. via EDRi) IT-politik.
  • Debattere med mange kyndige medlemmer på vores postlister.
  • Blive aktivist.
  • Støtte arbejdet med at fremme digitale menneskerettigheder ikke mindst ytringsfrihed og beskyttelse af privatlivet.

Medlemsskab og kontingent

Et medlemskab af IT-politisk Forening kræver en e-mailadresse og 100 kr om året i medlemskontingent. Bliv medlem her

Bemærk at indmeldelse sker på et separat domæne. Det skyldes at vores medlemskartotek er hostet på en server som kun IT-Politisk forening har fysisk adgang til, mens den offentlige hjemmeside ligger på en cloud-server.

Kontingentet dækker et kalenderår, altså fra 1. januar til 31. december. Du får ikke rabat, hvis du melder dig ind i løbet af året, men som regel lader vi kontingentet gælde det følgende kalenderår med, hvis du melder dig de sidste måneder af året.

Kontingentet indbetales på vores konto i Jyske Bank: 6610-0002488866 Vigtigt: Når du betaler kontingent, skal du kun meddele os din e-mailadresse. Vær rar IKKE at skrive nogen anden besked til os. Hverken kontingent, indbetaling eller dit navn eller ... Vær også rar ikke at kamouflere @; din e-mailadresse gives ikke videre til andre. Grunden er at vi identificerer medlemskontingenter på e-mailadresser. Det gør vi automatisk hvis du skriver din e-mailadresse, ellers skal vi gøre det manuelt. Forskellen er at det blot er meget mere besværligt for kassereren at registre betalingen manuelt. Du kan vælge hvilken som helst e-mailadresse som passer dig blot du modtager mailene til den.

Bankoplysninger

Bankkonto: Jyske Bank 6610-2488866

IBAN kontonummer   DK1066100002488866
SWIFT-adresse/BIC   JYBADKKK
Emner: