Privatlivspolitik

Besøgende på sider under itpol.dk

IT-Politisk forening bruger ikke cookies. Vi respekterer vores besøgendes ret til privatliv.

Medlemmer af IT-Politisk forening

Medlemskab af IT-Politisk forening er personligt og ikke offentligt tilgængeligt.  Medlemsregisteret indeholder følgende personoplysninger: navn (hvis det er opgivet til foreningen), mailadresse, indmeldelsesår og dato for seneste kontingentbetaling. Alle oplysninger er indsamlet fra medlemmerne i forbindelse med indmeldelse. Ved udmeldelse, enten efter ønske fra medlemmet eller på grund af manglende kontingentbetaling, bliver alle personoplysninger om det udmeldte medlem anonymiseret, så de under ingen omstændigheder kan genskabes.

Medlemsregistret overdrages ikke til tredjepart. Hvis et medlem deltager i debatten på den interne mailingliste, vil medlemmets registrerede mailadresse og eventuelt navn være tilgængelig for de øvrige medlemmer.

Kommunikation fra tredjepart til medlemmerne sker kun ved at IT-Politisk forening selv videresender kommunikationen og kun i det omfang det skønnes relevant for foreningens medlemmer. Foreningens administrative opgaver varetages af bestyrelsesmedlemmer eller betroede personer udpeget af bestyrelsen.

IT-Politisk forening og dansk lov

IT-Politisk forening vil ikke videregive oplysninger til øvrighedspersoner, udover hvad gældende dansk lov kræver i dens snævereste betydning.

IT-Politisk forening og spammailing

IT-Politisk forening medvirker ikke til spammailing. IT-Politisk forening sender med mellemrum mails til personer og foreninger, som vi har fået oplyst kunne være interesseret i dele af vores virke. Såfremt man ikke svarer på disse mails, ophører det med det samme. Man skal altså aktivt besvare disse for at komme på vores mailingslister.

Emner: