Udbetaling fra itpol

Udbetalinger fra IT-Pol

Nedenfor kan du generere en udbetalingsmail til kassereren som du bagefter selv sender. Bemærk dog følgende:

Alle bilag vedhæftes, incl. skannede eller fotograferede bilag. Bilag kan eftersendes som svarmail til den første mail. (I nogle tilfælde kan kassereren efter aftale skanne eller fotografere bilagene.)

A conto betalinger kræver først en mail som den generede. Dernæst når pengene er brugt, en svarmail (dvs. punkterne nedenfor skal fremgå) til den første mail med endeligt regnskab samt bilag. NB: Mails vedr. a conto udbetalinger må ikke blandes sammen med med mails vedr. andre udbetalinger.

Mails vedrørende udbetaling for henholdsvis møder, rejser, IT og andet må ikke blandes sammen, men kræver hver sin mail.

Lav en udbetalingsmail som du selv sender bagefter

Husk at tilføje alle bilag til den generede mail

1. Bruges pengene til:
Møder / Rejser / IT / Andet
2. Præcis hvad bruges pengene til:

3. Hvordan betales:
Lagt ud / Faktura / A conto
4. Dato eller datoer for hvornår pengene bruges:

5. Regnskab for hvor mange penge der skal betales:

6. Navn på modtager af pengene.

7. Modtagers kontonr:

8. Navn på den ansvarlige for udbetalingen. (Hvis navnet ikke er det samme som under 6.)

9. Evt. Kommentar:

Husk at tilføje alle bilag til den generede mail

Emner: