Censur

Høringssvar vedr. lovforslag om ændring af straffeloven (ulovlig påvirkningsvirksomhed)

IT-Politisk Forening vil anbefale at dette lovforslag forkastes. Den foreslåede ændring af straffelovens § 108 vil kriminalisere helt almindelige borgeres udbredelse af synspunkter og information på sociale medier, hvis der er tale om synspunker eller information som kan påvirke den almene meningsdannelse i Danmark, og hvis der er en forbindelse (blot indirekte) til en udenlandsk efterretningstjeneste.

Hurra, det hjalp at protestere

Forhandlingsmandatet blev forkastet med stemmerne 318-278.

Tak til alle der hjalp med mails, støtte til underskriftsindsamlinger, tweets og andre tilkendegivelser overfor politikerne.

Artikel 13 er ganske vist ikke taget af bordet, men muligheden for at det kan ske er forbedret. Vi har et bedre udgangspunkt for den videre kamp mod upload-filteret.

Henvendelse til danske medlemmer af Europaparlamentet om artikel 13 i ophavsretsdirektivforslaget

IT-Politisk Forening har den 2. juli 2018 sendt denne henvendelse til de danske medlemmer af Europarlamentet. Baggrund: den 5. juli 2018 skal plenarforsamlingen stemme om, hvorvidt den vil bekræfte eller forkaste det forhandlingsmandat som Europaparlamentets Retsudvalg (JURI) vedtog den 20. juli 2018.

Hjææælp! Stop censurmaskineriet NU

På torsdag d. 5/7-2018 stemmer hele Europa-Parlamentet om et forhandlingsoplæg til et nyt ophavsretsdirektiv. Forslagets artikel 13 kræver, at alle der formidler store mænger upload til nettet, f.eks. udbydere af webhoteller, skal samarbejde med ophavsretshaverne om at overvåge og filtrere alle uploads. Formidlerne af information gøres altså ansvarlige for brugernes uploads.

Høringssvar vedr. ændring af straffeloven (kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger i forbindelse med religiøs oplæring)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59676

Lovforslaget gør det strafbart udtrykkeligt at billige visse overtrædelser af straffeloven, herunder abstrakte overtrædelser som ikke er begået i nyere tid eller slet ikke vil blive begået fordi det er fiktion, hvis denne udtrykkelige billigelse sker i forbindelse med religiøs oplæring.

Ny dansk internetblokering videregiver det du søgte til advokatfirma

Filmbranchen har netop fået nedlagt forbud mod 4 internetdomæner[1] og indsat stop-sider. Hvad der ligner et pædagoisk forsøg på at fortælle dig at siden er ulovlig og henvise til lovlige alternativer er en snedig måde at registrere din IP-adresse og hvilken hjemmeside du ville besøge. Hvis du klikker på linket til Sharewithcare.dk som skulle være en liste af lovlige tjenester, fortæller din browser nemlig siden hvordan du er kommet til den - i det her tilfælde via en blokeret hjemmeside.

Henvendelse til ordførerne på lovforslag L 47 om revision af retsplejeloven

IT-Politisk Forening har i dag sendt nedenstående henvendelse til alle ordførere på lovforslag L 47 om revision af retsplejeloven. Den IT-politiske vinkel på dette lovforslag er den internetcensur som retsplejeloven giver mulighed for ved at køre almindelige forbudssager mod internetudbyderne (for eksempel The Pirate Bay og Grooveshark sagerne).

Lovforslaget kan læses her
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L47/index.htm

Sider