Privatliv og overvågning

IT-Pols Høringssvar til lovforslag om endnu engang at udsætte revisionen af logningbekendtgørelsen

IT-Politisk Forenings svar til Udkast til lovforslag om revision af retsplejelovens § 786, stk. 4 (logning).

Bemærkningerne til dette lovforslag giver IT-Politisk Forening anledning til følgende kommentarer.

I pkt 4 bemærkes det at EU Kommissionen i april 2011 har offentliggjort en evalueringsrapport om logningsdirektivet. Det anføres at evalueringen viser, at logning er et nyttigt værktøj for retshåndhævelsen i EU.

Pseudonymisering, hvorfor det ikke er anonymitet

Anonymisering og pseudonymisering

Jeg hørte i denne uge rejsekort.dk forklare, at de vil sikre vores privatliv ved dels at sælge såkaldte anonyme rejsekort. Dels at anonymisere rejsekort efter tre måneder. Med "anonymisere" mener de at udskifte kortnummeret i alle historiske registreringer med et et nyt tilfældigt nummer, så de ikke umiddelbart kan henføre brug at kortet til en bestemt person.

Det er ikke anonymisering, da alle ens registreringer stadig kan forbindes ved hjælp af det nye psudokortnummer. Det er pseudonymisering.

Sider