Ordliste

ACTA: The Anti-Counterfeiting Trade Agreement, en multilateral traktat om håndhævelse af immaterielle rettigheder såsom ophavsret, varemærker og patenter. Aftalen indeholdt en række klare modsætningsforhold mellem rettigheder for virksomheder, f.eks. håndhævelse af ophavsret på Internettet, og borgernes grundlæggende rettigheder, f.eks. fri og uhindret adgang til information via Internettet. Desværre kunne Grundloven ikke forhindre disse overgreb på ellers grundlovssikrede rettigheder, regeringen tiltrådte aftalen i januar 2012. ACTA-traktaten blev imidlertid stemt ned i EU-parlamentet samme år og trådte dermed ikke i kraft.

Adware: Programmer som viser reklamer fra Internettet. Adware kan være skadelig, ændrer i visse tilfælde browserens startside, og har ofte følgeskab af spyware.

AI: Artificial Intelligence, kunstig intelligens.

Anonymisering: En proces der gør det umuligt at forbinde data med en identificeret person. Hvis anonymiserede data kan føres tilbage til den omhandlende person, er der ikke tale om anonymisering, men om pseudonymisering. Specielt sundhedsdata lader sig ikke effektvt anonymisere: der er f.eks. ikke mange diabetikere i et givet område af et givet køn, en bestemt alder og amputerede lemmer. Anonymisering og kryptering må ikke forveksles, anonymiseringen skjuler ikke data, men har udelukkende til formål at umuliggøre det at koble givne data til en given person, mens kryptering fastholder denne sammenhæng, men søger at gøre oplysningerne utilgængelige.

ANPG: Automatisk nummerpladegenkendelse. Kamera der kan aflæse nummerplader. Kameraet kan være fast opstillet på udvalgte lokationer, eller det kan være installeret i politibiler.

Applikation: Brugerprogram (i modsætning til et systemprogram), f.eks. tekstbehandlingsprogram, browser, billedredigeringsprogram, regnearksprogram, kalender.

Bitcoin: Virtuel valuta og betalingssystem på Internettet. Valutaen kaldes BTC eller XBT.

CA: Certification Authority, eller Nøglecenter. En myndighed eller virksomhed der udsteder digitale certifikater, så folk, virksomheder eller organisationer kan bevise deres identitet overfor hinanden.

Compiler: Program der oversætter (kompilerer) kildekode (programkode) til maskinkode (objektkode), så det kan afvikles i en computer.

Cookie: I it-terminologi en lille tekstfil der lagres på ens pc når man surfer på Internettet. Nogle cookies kan være nødvendige, f.eks. cookies der holder øje med om man er logget ind på en side. Cookies kan også bruges til at samle oplysninger om borgernes færden på Internettet. Cookies indsamles ikke kun af den side man besøger, men ofte også af f.eks. Google, Facebook og firmaer der reklamerer på siden.

Cyberspace: Folkeligt synonym for Internettet.

DDoS: Distributed Denial of Service. Angreb på en hjemmeside der er så kraftigt, at serveren overbelastes i en grad der gør, at hjemmesiden bliver ubrugelig.

DIFO: Dansk Internet Forum. En kreds af institutioner, virksomheder og privatpersoner med interesse for Internettets udbredelse og udvikling. DIFO ejer DK-Hostmaster.

Digital signatur: Elektronisk underskrift som er bekræftet af en anerkendt kilde. Se også PKI.

dk-hostmaster.dk: Administrator af domænenavne under 'top-level domain'et .dk

DNS: Domain Name System: "Telefonbog" over domænenavne med deres tilhørende IP-adresser. Fungerer via DNS-servere.

Driver: Program der styrer kommunikation med en computers ydre enheder, f.eks. skærm og printer.

EDRi: European Digital Rights, organisation der arbejder for digitale rettigheder i Europa. Blandt medlemmerne er IT-Pol. Se edri.org.

EFF: The Electronic Frontier Foundation. Non-profitorganisation der forsvarer civile frihedsrettigheder i den digitale verden. EFF blev grundlagt i 1990 og har adresse i San Francisco. Se eff.org.

EPK: Den Europæiske Patentkonvention.

EPO: European Patent Office, Det Europæiske Patentkontor

HTML: HyperText Markup Language. "Opmærkningssprog" til oprettelse af hjemmesider og webapplikationer.

Http: Den protokol (regelsæt) der bruges til transmittering af data på www.

Https: Http brugt via en sikret forbindelse. Se SSL

ICANN: Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Non-profit-selskab der bl.a. håndterer IP-adresser og domænenavne.

Internet: Et netværk der forbinder mindre digitale netværk. Det største internet hedder Internettet. Forskellige protokoller bestemmer hvordan man kan kommunikere over Internettet, f.eks. kommunikerer World Wide Web over http-protokollen. The Internet Engineering Task Force, IETF (ietf.org), er standardiseringsorgan for disse protokoller.

IP-adresse: En talrække der identificerer enhver digital enhed på et netværk/Internettet. Talrækken består typisk af fire punktumseparerede tal med op til tre cifre, f.eks. 192.168.2.10 (IPv4). En ny version (IPv6) er ved at blive udbredt, så der nu er mulighed for mange flere IP-adresser. Den nye standard har 8 kolonseparerede op til firecifrede heksadecimale tal, f.eks. 2001:db8:ac10:fe01:0:0:0:20 eller 2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329

ISP: Internet Service Provider, internetudbyder som f.eks. TDC og Telia

Jailbreak: Indbrud i smartphones, f.eks. for at omgå begrænsninger eller åbne for at kunne installere programmer fra tredjeparter.

Keylogger: Program der i det skjulte opfanger input fra tastaturet, sender det til bagmanden, eller gemmer det lokalt.

Klartekst: Tekst der umiddelbart kan læses - især som modsætning til krypteret tekst.

Klient: Aftager eller forbruger af en servers tjenester. F.eks. en computer forbundet til et netværk hvori en server tilbyder lagerplads, eller en computer der henter internetsider fra webservere.

Kryptering: Sløre informationer i hemmelig kode, så de er ulæselige. At data er krypterede, har intet at gøre med om de er anonymiserede.

Krypteringsnøgle: Kode til kryptering og dekryptering.

LAN: Local Area Network, lokalt net. Et netværk hvortil en eller flere computere, printere og andre digitale dimser er tilsluttede.

Malware: Malicious (ondsindet) software. Programmer der kan skade din computer, stjæle oplysninger, overtage kontrollen med den - eller i det hele taget uønsket software installeret uden din tilladelse.

MitM: Man-in-the-Middle-angreb. En form for kriminalitet på Internettet hvor den kriminelle i det skjulte videresender og måske ændrer kommunikation mellem ofrene - eller stjæler de sendte informationer, f.eks. mellem en bankkunde og en bank. Teknikken har bl.a. været brugt mod NemId. Uafhængige it-folk advarede allerede mod denne risiko inden NemIds lancering, men DanId afviste at det ville kunne ske.

NemId: Loginsystem der giver adgang til netbank og offentlige web-tjenester. NemId omtales af og til som digital signatur selvom det ikke er en digital signatur.

Netneutralitet: Netneutralitet er princippet om at internetudbydere skal transmittere alle data på samme vilkår uafhængigt af dataenes oprindelse, destination og type. Netneutralitet betyder altså at teleselskaberne ikke må blokere eller nedprioritere indhold, applikationer eller tjenester.

OCES: Offentlige Certifikater til Elektronisk Service. Dansk certifikatstandard oprettet af det daværende videnskabsministerium i 2002. NemId skal have OCES for at kunne bruges på offentlige websider såsom borger.dk og sundhed.dk, mens NemId uden OCES kun kan bruges til netbank.

Orm: Ondsindet program der reproducerer sig selv via netværk og måske udfører skadelige handlinger på computeren

Parser: Program der skimmer en fil, finder strukturen og bruger de relevante oplysninger

PGP: Pretty God Privacy. Krypteringsprogram til e-mail, filer mm.

Phishing: At snyde brugere til at afgive personlige oplysninger for efterfølgende at kunne misbruge dem f.eks. til identitetstyveri eller banksvindel.

PKI: Public Key Infrastructure. Et sæt anerkendte regler for hvordan sikker digital kommunikation kan foregå. PKI bruges når det kræves at data kommer sikkert frem til modtageren og ikke bliver ændret eller læst undervejs. PKI bruges også til verificering af parternes identitet, sådan at man kan være fuldstændig sikker på hvem man kommunikerer med. NemId bygger på PKI, men NemId overholder ikke til fulde PKI's regelsæt. Bl.a. derfor er NemId under hård kritik.

PKU-register: Alle spædbørn screenes for bl.a. PKU ved en blodprøve fra hælen (kaldet PKU-test) kort efter fødslen. Disse prøver gemmes.

PNR: Passenger Name Record, registrering af oplysninger om passagerer fra flyselskabernes bookingsystemer.

Protokol: Standard for hvordan en dataoverførsel mellem to enheder foregår.

Proxyserver: En server der bruges som mellemled mellem en bruger og den hjemmeside brugeren tilgår. Proxy betyder stedfortræder på latin.

Pseudonomisering: Se anonymisering

Ransomware: Software der låser dine filer med kryptering og afkræver penge for at låse dem op igen.

RSS-feed: Rich Site Summary eller Really Simple Syndication. En teknik til nemt at kunne følge med i sider der ofte opdateres, f.eks. nyhedssider.

Server: En computer der leverer en eller flere tjenester til andre computere (klienter), f.eks. filserver, webserver, ftp-server

Social engineering: Det at få andre til at handle anderledes end de ellers ville have gjort ved hjælp af manipulation, snyd, overtalelse mm., f.eks. købe en vare, røbe oplysninger...

SOPA: Stop Online Piracy Act. Amerikansk anti-piratlovgivning der bl.a. ville indføre internetcensur og true internetsikkerheden. Skrinlagt i 2012 efter omfattende protester.

Spoofing: Svindel på Internettet hvor en person udgiver sig for at være en anden.

SSL: Secure Sockets Layer. Protokol til sikker, krypteret kommunikation på www. SSL-siders webadresse begynder med https:// (HTTP Secure).

TLD: Top-Level Domain. Højeste niveau i DNS-hierakiet på internettet, f.eks. .dk, .eu, .com, .org, .net.

Trojansk hest: Skadelig kode forklædt som tilsyneladende harmløse programmer, kan f.eks. stjæle følsomme oplysninger eller overtage kontrollen med computeren

TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership. Frihandelsaftale mellem EU og USA. Gennemføres TTIP, vil det få store samfundsmæssige omkostninger for bl.a. datasikkerhed, intellektuelle rettigheder og demokratiet.

URL: Uniform Resource Locator. Internetadresse bestående af minimum et domænenavn og et topdomæne adskilt af punktum, f.eks. itpol.dk, eller https://itpol.dk/ordliste

VPN: Virtual Private Network. Anvendes til at skabe forbindelse gennem en "tunnel" til en computer over et fremmed netværk. Forbindelsen er som regel krypteret for at sikre kommunikationen. VPN bruges f.eks. af firmaer der har filialer på forskellige adresser. Med VPN kan de få en sikker forbindelse mellem de forskellige filialer.

WWW: World Wide Web, ikke at forveksle med Internettet, WWW har til huse på Internettet. WWW er et såkaldt hypertekstsystem, hvor dokumenter og andre digitale ressourcer udveksles via Internettet og vises i en (web-)browser. Web-surfing vil sige at følge hyperlinks i dokumenterne til andre webdokumenter. WWW bruger en web-adresse (URL) til at finde indholdet, og http eller https til at transmittere det. For at webbrowseren kan læse indholdet skal det overholde html-standarden og bruge et WWW-kompatibelt tegnsæt.