E-valg

Vi slipper for Evalg

Venstre har nu meddelt, at de ikke kan støtte regeringens forslag om Evalg.

Så nu er der ikke flertal for Evalg.

IT-Politisk Forening har jo advaret dette forslag om evalg. Vi har også advaret mod tidligere tilløb de sidste i alt fald syv år.

Vi kommer nok også til at advare mod det næste forslag om evalg.

IT-Politisk Forenings høringssvar til lovforslag om digital stemmeafgivning og stemmeoptælling

IT-Politisk Forening vil anbefale Folketingets medlemmer at forkaste dette lovforslag. Som vi vil redegøre for i dette høringssvar, mener vi fordelene ved e-valg er beskedne og nærmest ikke-eksisterende, mens der er en lang række risici. I værste fald kan dette lovforslag spille hasard med vores langvarige demokratiske traditioner og minske befolkningens tillid til valghandlingen.