Censur

Høringssvar vedr. ændring af straffeloven (kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger i forbindelse med religiøs oplæring)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59676

Lovforslaget gør det strafbart udtrykkeligt at billige visse overtrædelser af straffeloven, herunder abstrakte overtrædelser som ikke er begået i nyere tid eller slet ikke vil blive begået fordi det er fiktion, hvis denne udtrykkelige billigelse sker i forbindelse med religiøs oplæring.

Ny dansk internetblokering videregiver det du søgte til advokatfirma

Filmbranchen har netop fået nedlagt forbud mod 4 internetdomæner[1] og indsat stop-sider. Hvad der ligner et pædagoisk forsøg på at fortælle dig at siden er ulovlig og henvise til lovlige alternativer er en snedig måde at registrere din IP-adresse og hvilken hjemmeside du ville besøge. Hvis du klikker på linket til Sharewithcare.dk som skulle være en liste af lovlige tjenester, fortæller din browser nemlig siden hvordan du er kommet til den - i det her tilfælde via en blokeret hjemmeside.

Henvendelse til ordførerne på lovforslag L 47 om revision af retsplejeloven

IT-Politisk Forening har i dag sendt nedenstående henvendelse til alle ordførere på lovforslag L 47 om revision af retsplejeloven. Den IT-politiske vinkel på dette lovforslag er den internetcensur som retsplejeloven giver mulighed for ved at køre almindelige forbudssager mod internetudbyderne (for eksempel The Pirate Bay og Grooveshark sagerne).

Lovforslaget kan læses her
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L47/index.htm

ACTA er DØD

I over fire år har forkæmpere for frihed på internettet over hele Europa kæmpet mod ACTA. Indtil omkring sidste nytår følte så det det ikke lovende ud, men så kom der gang i aktionenerne, debatten og medierne. EDRi (som IT-Pol er medlem af) har ført en meget sober og effektiv kampagne mod ACTA.

Af de danske parlamentarikere stemte kun Bendt Bendtsen (C) for ACTA.

Imod stemte Morten Messersmith (DF), Morten Løkkegård (V), Jens Rohde (V), Anne Jensen (V), Emilie Turunen (SF), Margrethe Auken (SF), Søren Søndergaard (Folkebevægelsen)

Høringssvar om Retsplejerådets betænkning om midlertidige afgørelser om forbud og påbud

IT-Politisk Forening har følgende bemærkninger til Retsplejerådets betænkning nr. 1530/2012 om reform af den civile retspleje VII (Midlertidige afgørelser om forbud og påbud).

Vores bemærkninger vedrører alene forbud rettet mod internetudbydere eller andre tjenesteudbydere på internettet om blokering af websider eller andet indhold på internettet. Vi tager udgangspunkt i kendelserne om blokering af Allofmp3 (Københavns Byret 25. oktober 2006), The Pirate Bay (Højesteret 27. maj 2010) og Grooveshark (Retten på Frederiksberg, 20. februar 2012).

Google and Facebook blocked by Danish child porn filter on 1 March 2012

In the morning of Thursday 1 March 2012 about 8000 websites, including high-traffic sites such as Google and Facebook, were blocked by the Danish child pornography (CP) filter. When the customers of the affected ISPs, Siminn and Tele Greenland, made Google searches or accessed their Facebook pages, they were met by the STOP page for the Danish CP filter. The STOP page warns people that they are trying to access websites with CP content, and that even viewing such content is illegal under Danish law.

Google og Facebook blokeret af det danske børnepornofilter den 1. marts 2012

Kunder hos internetudbyderen Siminn blev torsdag den 1. marts 2012 mødt med børnepornofilterets STOP side når de lavede Google søgninger eller gik på Facebook. Sammen med en række andre kendte domæner (8000 domæner i alt), var google.com, facebook.com og tdc.dk røget i det danske børnepornofilter. Dette skabte naturligvis telefonstorm hos Siminns kundeservice, og teknikkerne hos Siminn gik i gang med at fejlsøge. Fejlen skyldtes at politiet havde sendt en liste til Siminn som indeholdt en række forkerte domæner (herunder altså google.com og facebook.com).

Statslig DNS censur i det amerikanske SOPA lovforslag -- og i Danmark -- truer internetsikkerheden

I dette notat analyserer IT-Politisk Forening internetcensurdelen af SOPA lovforslaget. Vi påpeger at den omfattende amerikanske kritik af SOPA, specielt den del som inddrager konsekvenserne for internetsikkerheden, er yderst relevant for den danske internetcensur. Obama administrationens klare afvisning af DNS censur, og lignende indgreb i internettets grundlæggende tekniske infrastruktur, bør give stof til eftertanke for de danske politikere.

Regulering og registrering af diskussioner på internettet

Efter tragedien i Oslo har bl.a. Henrik Sass Larsen foreslået, at staten skal regulere, hvad der må diskuteres på blogs og online fora samt at at det skal gøres nemmere at stille borgere til ansvar for deres ytringer, hvilket må betyde at det skal forhindres, at man kan deltage anonymt i online debatter.

Der er tale om to forskellige forslag som vi vil kommentere hver for sig.

Sider