Censur

Statslig DNS censur i det amerikanske SOPA lovforslag -- og i Danmark -- truer internetsikkerheden

I dette notat analyserer IT-Politisk Forening internetcensurdelen af SOPA lovforslaget. Vi påpeger at den omfattende amerikanske kritik af SOPA, specielt den del som inddrager konsekvenserne for internetsikkerheden, er yderst relevant for den danske internetcensur. Obama administrationens klare afvisning af DNS censur, og lignende indgreb i internettets grundlæggende tekniske infrastruktur, bør give stof til eftertanke for de danske politikere.

Regulering og registrering af diskussioner på internettet

Efter tragedien i Oslo har bl.a. Henrik Sass Larsen foreslået, at staten skal regulere, hvad der må diskuteres på blogs og online fora samt at at det skal gøres nemmere at stille borgere til ansvar for deres ytringer, hvilket må betyde at det skal forhindres, at man kan deltage anonymt i online debatter.

Der er tale om to forskellige forslag som vi vil kommentere hver for sig.

IT-Politisk Forenings høringssvar til Forslag til Lov om spil (Spilleloven)

IT Politisk Forening mener, at forslaget er uigennemtænkt. De positive effekter er symbolske, de negative konsekvenser kan blive ødelæggende for internettet, som vi kender det.

IT-Politisk Forening mener ikke, at det giver mening at lovgive om indholdet af udenlandske websider. Internettet er globalt, alle websider kan bruges i alle lande. Hvis hvert land stiller krav til indholdet på alle sider i hele verden, trues opbygningen af nettet. Hvis Iran forlangte at en dansk webside skulle ændre indhold hvis siden blev vist i Iran, ville vi betragte det krav som helt urimeligt.

Sider