Pressemeddelelse

IT-Politisk Forening glæder sig over åbne data

I dag besluttede et enigt Folketing at gøre nogle af de mange offentlige data åbent tilgængelige.

Det hilser IT-politisk Forening velkommen.

Loven åbner for, at Kort- og Matrikelstyrelsen (fremover kaldet Geodatastyrelsen), kan stille geodata frit til rådighed for alle. Den er det formelle grundlag for det grunddataprogram, som regeringen og Kommunernes Landsforening er blevet enige om.

Evaluering af Logning i EU og Danmark

EU komissionen har i dag (18. april 2011) offentliggjort deres rapport om logning (Data Retention Direktivet, der er grundlaget for også den danske lov og logningsbekendtgørelsen)

IT-Politisk Forening bemærker at:

Det er ikke i kommissionen rapport godtgjort, at kravet om logning har haft nogen virkning for opklarelsen af forbrydelser i Danmark eller andre EU-lande.

At der er blevet søgt i de loggede data, og at myndigheder mener at nogle af disse søgninger har været nyttige, betyder ikke at logningen har været nødvendig for opklarelsen af forbrydelser.

Sider