IT-Politisk Forening glæder sig over åbne data

I dag besluttede et enigt Folketing at gøre nogle af de mange offentlige data åbent tilgængelige.

Det hilser IT-politisk Forening velkommen.

Loven åbner for, at Kort- og Matrikelstyrelsen (fremover kaldet Geodatastyrelsen), kan stille geodata frit til rådighed for alle. Den er det formelle grundlag for det grunddataprogram, som regeringen og Kommunernes Landsforening er blevet enige om.

"Det er et stort skridt fremad for informationssamfundet og for Danmark som IT-nation", udtaler Jørgen Elgaard Larsen, bestyrelsesmedlem i IT-Politisk Forening. "Det er især glædeligt, at alle partier står bag ved beslutningen og dermed tager hul på en ny æra for åbne data i Danmark."

Allerede nu bruges f.x. åbne adressedata af både private og virksomheder, hvilket har skabt både muligheder for både innovation og forretning, og for at borgere kan bidrage til samfundet gennem crowdsourcing. Et eksempel er OpenstreetMap, hvor frivillige har opdaget hundredevis af fejl i de officielle registre over vejnavne og hus-placeringer.

"Alle har gavn af, at offentlige data gives fri. Også internt mellem offentlige myndigheder kan der spares mange penge på administration og kassetænkning," udtaler Jørgen Elgaard Larsen. "Det her er kun starten. Der er mange andre offentlige data, som kunne frigives," tilføjer han.

I f.x. USA er det bestemt ved lov, at alle værker, der er udarbejdet af staten, er tilgængelige. Det gælder alt fra søkort og lærebøger til vejr-data og rum-fotos fra NASA. Det kan vi glæde os over i hele verden. Og udgifterne er jo allerede betalt af skatteyderne.

Det har vist sig, at alene administrationen af betaling for data kan koste mere end indtægten. Det fk tidligere Stevns Kommune til at stille data gratis til rådighed - hvilket de efterfølgende fik kritik for.

"Med denne lov gøres det helt klart, at offentlige myndigheder som Kort- og Matrikelstyrelsen, gerne må give deres data væk. Forhåbentligt kan det senere blive til, at alle offentlige myndigheder skal åbne for deres skattefinancierede data," siger Jørgen Elgaard Larsen.

Digitale søkort, lærebøger og offentlige regnskaber er eksempler på data, som endnu ikke er frit tilgængelige.

Links:

Lovforslaget som vedtaget:
http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L71/som_vedtaget.htm#dok

Information om de data, der bliver frigivet:
http://www.kms.dk/Emner/Frie_data/