EDRi og IT-Politisk Forening lancerer kampagnen Wepromise til Europa-Parlamentsvalg 2014

European Digital Rights, som IT-Politisk Forening er medlem af, har lanceret den paneuropæiske kampagne Wepromise.eu i forbindelse med det kommende valg til Europaparlamentet. Kampagnen er tilgængelig på hjemmesiden wepromise.eu på en række europæiske sprog, herunder dansk.

Kernen i Wepromise kampagnen er et 10-punkt Charter om Digitale Rettigheder, med fokus på privatliv, retssikkerhed online, netneutralitet, og masseovervågning.

Kandidater til Europaparlamentet har mulighed for at underskrive Charteret, og de europæiske vælgere kan se hvilke kandidater i deres valgområde der har underskrevet Charteret.

Der er to formål med denne kampagne. Det første formål er at sætte digitale rettigheder på dagsordenen hos de europæiske politiske partier. Charteret er formuleret af 35 europæiske organisationer der i European Digital Rights med kontor i Bruxelles arbejder sammen om fælles initiativer for privatliv og borgerrettigheder.

Det andet formål med kampagnen er at øge europæiske borgeres interesse for valget til Europaparlamentet. Vi håber at borgere, som er interesseret i digitale rettigheder, også vil læse Charteret og diskutere det med de kandidater som de møder i den kommende valgkamp. På hjemmesiden www.wepromise.eu har vælgerne mulighed for at afgive et løfte om at stemme ved Europaparlamentsvalget, og at afgive denne stemme til fordel for en kandidat som støtter digitale rettigheder.

Europaparlamentet har stor indflydelse på europæiske borgeres digitale rettigheder, da en stor del af den relevante lovgivning sker på EU-plan. I den kommende valgperiode 2014-2019 vil medlemmerne af Europaparlamentet blandt andet komme til at arbejde med følgende emner:

  • Forordning om persondatabeskyttelse
  • Revision af logningsdirektivet
  • Handelstraktat med USA (TTIP), der også vil omfatte intellektuelle rettigheder
  • Revision af ophavsretsdirektivet (Infosoc)
  • Revision af direktiv om håndhævelse af intellektuelle rettigheder (IPRED)
  • Notice-and-Action procedurer for "ulovligt" indhold på internettet

Wepromise kampagnen findes på web og sociale medier
Web: www.wepromise.eu
Twitter: @wepromiseEU

Kontaktinformation

IT-Politisk Forening
Web: www.itpol.dk
Formand Niels Elgaard Larsen, email: elgaard[at]it-pol.dk
Næstformand Jesper Lund, email: itpol[at]jesperlund.com

European Digital Rights
Web: www.edri.org
Email: press[at]edri.org