Evaluering af Logning i EU og Danmark

EU komissionen har i dag (18. april 2011) offentliggjort deres rapport om logning (Data Retention Direktivet, der er grundlaget for også den danske lov og logningsbekendtgørelsen)

IT-Politisk Forening bemærker at:

Det er ikke i kommissionen rapport godtgjort, at kravet om logning har haft nogen virkning for opklarelsen af forbrydelser i Danmark eller andre EU-lande.

At der er blevet søgt i de loggede data, og at myndigheder mener at nogle af disse søgninger har været nyttige, betyder ikke at logningen har været nødvendig for opklarelsen af forbrydelser.

Desuden ville mange af de data, der kræves indsamlet som følge af logningsbekendtgørelsen, have været tilgængelige for myndigheder med en dommerkendelse også uden logningsbekendtgørelsen. Langt de fleste forespørgsler på det loggede data vedrører tele-oplysninger, som også i stor udstrækning blev brugt til efterforskning af forbrydelser også inden bekendtgørelsen.

Når et samfund indfører massiv overvågning af dets egne borgere, er det først og fremmest en krænkelse af borgernes privatliv. Men det får også konsekvenser for politiets arbejde. For eksempel kan det skabe mistillid til politiet og myndigheder hos borgere, hvilket kan gøre det sværere for politiet at opklare forbrydelser. De fleste forbrydelser bliver opklaret ved hjælp af vidner, der frivilligt giver sig til kende og tip fra folk tæt på kriminelle miljøer.

Konstant overvågning af alle borgere, kan medføre at færre vil henvende sig til myndigheder. Overvågningen medfører også at borgerne, kriminelle som lovlydige, ændrer adfærd for at undgå den. IT Politisk Forening anbefaler at man bruger kryptering, anonymiserings-software, proxies, VPN forbindelser og mange andre teknologier for at beskytte sit privatliv mod bl.a. denne overvågning. Noget som flere og flere danskere benytter sig af.

Opklaringsprocenten er da heller ikke steget i EU siden logningen blev indført (dette fremfår bl.a. undersøgelsen det tyske parlaments, "Wissenschaftliche Dienste") selvom der er tale om en massiv overvågning af alle danskere og andre europæere.

Eftersom der ikke er påvist fordele ved logningen, mener IT-Politisk Forening ikke, at logningen kan siges at være "nødvendig i et demokratisk samfund", som det kræves af den europæiske menneskerettighedskonvention. IT-Politisk Forening mener derfor, at direktivet bør trækkes tilbage og den danske logningsbekendtgørelse afskaffes.

IT-Politisk Forening er medlem European Digital Rights (EDRi), som også har udsendt en pressemeddelelse
https://edri.org/data-retention-shadow-report/

Desuden har EDRi udarbejdet en grundig rapport, som besvarer samme spørgsmål som kommissionen.
https://www.edri.org/files/shadow_drd_report_110417.pdf

Niels Elgaard Larsen
Formand, IT-Politisk Forening
elgaard@itpol.dk
26200402