Vi slipper for Evalg

Venstre har nu meddelt, at de ikke kan støtte regeringens forslag om Evalg.

Så nu er der ikke flertal for Evalg.

IT-Politisk Forening har jo advaret dette forslag om evalg. Vi har også advaret mod tidligere tilløb de sidste i alt fald syv år.

Vi kommer nok også til at advare mod det næste forslag om evalg.

Selvom nogle af fortalerne for Evalg i disse dage lufter deres skuffelse over at det ikke blev til noget, så synes vi at der er god grund til at fejre folkestyret i funktion, især når det drejer som en af grundstenene i demokratiet, nemlig valg.

For det har været en god og grundig proces. Der har været tid til at sætte sig ind i forslaget og kommentere det. Ministeriet afholdt en workshop for en række nøgleinteressenter fra bl.a. it-samfundet, kommuner, it- og samfundsvidenskabelige forskere, interesseorganisationer, juridiske eksperter m.fl. Høringen gav en masse rigtigt interessante høringssvar som faktisk blev læst af politikerne og af ministeriet. Medierne dækkede spørgsmålet sobert, Version2 arrangede endda et debatmøde med IT-folk og politikere. Folketingets kommunaludvalg afholdt en Høring den 13- marts hvor eksperter havde mulighed for at forelægge og diskutere deres synspunkter omkring evalg. IT-Poltisk Forening deltog også.

Vi håber bare, at andre vigtige IT-Politiske spørgsmål i fremtiden vil blive behandlet lige så grundigt og seriøst.

Emner: