Evalg: lovforslaget er nu fremsat

Lovforslaget om e-valg er nu fremsat: http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/L132/som_fremsat.htm

I Høringsnotatet http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l132/bilag/1/1209860/index.htm står der:

Desuagtet er ministeriet enigt i, at det er en følge af en digitalisering af stemmeafgivningen og/eller stemmeoptællingen, at den folkelige kontrol med valghandlingen ikke kan opretholdes i samme udstrækning som hidtil. Det er imidlertid efter ministeriets opfattelse en nødvendig konsekvens, man må være indstillet på at drage for at få nogle af de fordele,som man ønsker at opnå ved at digitalisere valghandlingen. Ministeriet har i den forbindelse noteret sig, at også IT-Politisk Forening erkender, at samfundet generelt bliver mere kompliceret, og at kravene om tillid til eksperter og systemer generelt er stigende i samfundet, om end foreningen mener, at valgområdet bør holdes uden for denne udvikling.

IT-Politisk Forening mener at den folkelige kontrol med demokratiske valg er vigtigere end om politikerne skal vente et par timer mere eller mindre på at få at vide om de er blevet valgt.

Emner: