Digital signatur

Høringssvar vedr. forslag til lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer

IT-Politisk Forening støtter, at udstedelse af den offentlige digitale signatur (NemID) bliver reguleret ved lov. Lovforslaget dækker imidlertid alene den situation, hvor en borger får afvist sit ønske om at få udstedt en offentlig digital signatur. Der er andre aspekter af udstedelsen og brugen af den offentlige signatur, som bør reguleres ved lov. Det gælder ikke mindst behandlingen af personoplysninger i forbindelse med udstedelsen og brugen af den offentlige digitale signatur.

Høringssvar fra IT-Politisk Forening om udkast til bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder for tilslutning til Offentlig Digital Post

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/16770

IT-Politisk Forening har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder for tilslutning til Offentlig Digital Post.

Høringssvar fra IT-Politisk Forening om udkast til bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til Offentlig Digital Post mv.

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/16769

IT-Politisk Forening har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om fritagelse af borgere for tilslutning til Offentlig Digital Post.

Betingelser for fritagelse

Vi vil anbefale at § 3 stk. 1 nr. 3) ændres til:

”Manglende adgang til computer med internetforbindelse i eget hjem, som opfylder de tekniske krav for at benytte Offentlig Digital Post."

Kommentar til Finansministeren svar på L 159 spm 1 og L 160 spm 2 (henvendelse fra IT-Pol til Kommunaludvalget)

Finansministeren har den 14. maj 2012 svaret på L 159 spm. 1 og L 160 spm. 2, hvor Kommunaludvalget beder ministeren kommentere henvendelserne fra IT-Politisk Forening om L 159 (obligatorisk digital selvbetjening) og L 160 (Offentlig Digital Post).

Vi vil gerne knytte et par korte kommentarer til Finansministerens svar.

New Danish law will make digital communication with the public sector mandatory

In 2010, Denmark introduced NemID, which is a joint internet banking login and digital signature system. When NemID is used, either for online banking or for digital signature purposes, the user must enter a secret password on a Java applet (webpage), followed by a six-digit one-time-password (OTP) code from a printed card (the card with about 140 codes is distributed by postal mail). NemID is used by all Danish banks, and this ensured that a large fraction of the Danish population adopted NemID in 2010.

Henvendelse fra IT-Politisk Forening om lovforslag L 160 om Offentlig Digital Post

Nedenstående henvendelse er sendt til Folketingets kommunaludvalg, hvor den kan læses som bilag 3 til L 160
http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L160/bilag/3/index.htm

Udvalget har bedt Finansministeren kommentere henvendelsen (spørgsmål 2 til L 160)
http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L160/spm/2/index.htm

Henvendelse fra IT-Politisk Forening om lovforslag L 159 om obligatorisk digital selvbetjening

Nedenstående henvendelse er sendt til Folketingets kommunaludvalg, hvor den kan læses som bilag 3 til L 159
http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L159/bilag/3/index.htm

Udvalget har bedt Finansministeren kommentere henvendelsen (spørgsmål 1 til L 159)
http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L159/spm/1/index.htm

NemID in Denmark

Denmark have introduced a new so called digital signature, NemID to be used by citizens communicating with government institutions, banks, and the system is also being sold to private enterprises and organizations.

It is not actually a signature because the private keys are stored not by owners of the certificates but by a company called DanID owned by Nets (Danish and Norwegian banks). Nets store the keys in hardware security modules (HSM)