Høringssvar fra IT-Politisk Forening om udkast til bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder for tilslutning til Offentlig Digital Post

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/16770

IT-Politisk Forening har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder for tilslutning til Offentlig Digital Post.

Ifølge udkast til bekendtgørelsen § 3 er eneste gyldige grund til fritagelse, at virksomheden (den juridiske enhed) ikke kan få en internetforbindelse med en downstream­hastighed på mindst 512 kbit/s på almindelige vilkår. Ifølge vejledningen skal denne erklæring afgives af en repræsentant for virksomheden under straffeansvar.

I dele af landet vil mobilt bredbånd og lignende trådløse teknologier være eneste mulighed for at få en internetforbindelse. Trådløse internetteknologier er generelt karakteriseret ved stærkt varierende hastigheder. I nogle situationer kan det derfor være vanskeligt for virksomhederne at vurdere, om de reelt har adgang til en hastighed på 512 kbit/s eller mere.

Af retssikkerhedsmæssige årsager er det stærkt betænkeligt, at en repræsentant for virksomheden (altså en borger) skal afgive sådanne erklæringer under strafansvar.

Vi vil anbefale at § 3 stk. 1 ændres til (den væsentlige ændring er fremhævet)

"En juridisk enhed med CVR-nummer, jf. § 2, kan fritages for tilslutning til Digital Post, hvis en repræsentant for enheden afgiver en underskrevet erklæring, jf. § 4, om, at det ikke på normale vilkår er muligt for enheden at få en internetforbindelse, hvor udbyderen garanterer en downstream­hastighed på mindst 512 kbit/s på enhedens hjemstedsadresse."

En repræsentant for den juridiske enhed kan undersøge dette ved at rette henvendelse til forskellige internetudbydere i lokalområdet. Der er ikke noget krav om særlige IT-kundskaber for at kontrollere downstreamhastigheder, modsat hvis en repræsentant for den juridiske enhed selv har ansvaret (under strafansvar) for at kontrollere om hastigheden er mindst 512 kbit/s.