Falsk historie om #SaveYourInternet kampagnen på Politikens lederplads

Af Jesper Lund, Formand for IT-Politisk Forening

Lørdag den 2. marts har Politiken en leder skrevet af Marcus Rubin om de skrupelløse techgiganter (Google, YouTube og Facebook) og det ophavsretsdirektiv, som efter en lang proces er på vej til at blive endeligt vedtaget af EU. Techgiganterne skal ikke ustraffet kunne suge milliarder til sig i profit uden at respektere ophavsretten, mener Marcus Rubin, og han glæder sig over at EU ikke faldt for techgiganternes spin.

"Alle har ret til deres egen holdning, men ikke til deres egne fakta", lyder et populært citat, som TV-programmet DR Detektor har brugt som slogan.

Marcus Rubin må naturligvis mene alt det om techgiganterne og ophavsretsdirektivet, som han gerne vil. Den diskussion vil jeg slet ikke blande mig i, men blot bemærke at tingene er lidt mere nuancerede end lederen giver udtryk for.

Jeg bliver imidlertid nødt til at protestere på det kraftigste, når Marcus Rubin underbygger sine holdninger om techgiganterne spin med en decideret falsk historie om, at techgiganterne har orkestreret omfattende borgerprotester med enorme mængder mails til medlemmerne af Europa-Parlamentet via en fordækt kampagne og nogle såkaldte græsrodsorganisationer, som formelt kæmpede mod reformen (citater fra lederen).

Det skyldes, at Marcus Rubins slet skjulte hentydninger er rettet mod #SaveYourInternet kampagnen, som IT-Politisk Forening deltager i via vores medlemskab af European Digital Rights (EDRi). Denne kampagne har ganske rigtigt vakt opmærksomhed, også hos Jens Rohde, men den er altså ikke orkestreret eller styret af techgiganterne. Kampagnen er derimod styret af EDRi.

Inspirationen til Marcus Rubins leder er en forsideartikel i Politiken den 23. februar med overskriften "Google beskyldes for at stå bag store borgerprotester mod EU". Der er tale om beskyldninger fra Koda, som i Marcus Rubins leder søges ophøjet til faktuelle oplysninger med ordene "meget tyder på".

Marcus Rubin glemmer fuldstændigt at nævne, at både Google og IT-Politisk Forening (på vegne af EDRi) i Politiken artiklen kategorisk afviser alle beskyldninger. Marcus Rubin nævner heller ikke, at Koda over for Politiken må indrømme, at Koda trods flere måneders undersøgelser ikke har kunnet "fremlægge dokumenter, der beviser, at techfirmaerne har styret indholdet af kampagnerne."

I lederen står alene at Politiken har afdækket, at Google og andre techgiganter i betydeligt omfang har støttet kampagnen.

Det som Politiken har afdækket er det samme, som Koda har fundet frem til efter flere måneders research. Der eksisterer nogle relationer mellem #SaveYourInternet kampagnen og forskellige organisationer og virksomheder. Ordet "afdække" må siges at være en journalistisk stramning i denne sammenhæng, idet der er tale oplysninger, som fremgår helt åbent af de respektive parters hjemmesider.

Centralt i dette "komplicerede netværk" (ordene i artiklen) er organisationen Copyright for Creativity (C4C), som er et multi-stakeholder forum, hvor en række forskellige organisationer deltager for at bidrage til en informeret debat om ophavsret og innovation. Blandt de 42 medlemmer finder man civilsamfundsorganisationen EDRi og brancheorganisationen CCIA, der har Google og andre techgiganter blandt sine medlemmer.

Forbindelsen fra Google til #SaveYourInternet kampagnen er følgende: Google er medlem af CCIA, som igen er medlem ("signatory") af C4C. Finansieringen af C4C kommer hovedsageligt fra CCIA og Open Society Foundations (OSF). På hjemmesiden for #SaveYourInternet kampagnen har der tidligere stået (under "about this campaign"), at den var administreret og finansieret af C4C og understøttet af de civilsamfundsorganisationer, som fremgår af kampagnens hjemmeside.

Omfanget af denne finansiering var ikke specielt stort (modsat hvad der antydes i Politiken artiklen og lederen), og alle økonomiske bidrag er sket inden for rammerne af det almindelige budget for C4C. Der er helt præcist tale om, at en medarbejder hos det lille konsulentfirma N-Square, der er sekretariat for C4C, har lavet noget arbejde med webdesign på #SaveYourInternet kampagnens hjemmeside.

Selve indholdet af #SaveYourInternet kampagnen, altså kampagnebudskaberne, har EDRi hele tiden haft ansvaret for. Og i dag har EDRi overtaget det fulde ansvar for kampagnehjemmesiden fra C4C, som det fremgår af Politiken artiklen.

Mener Marcus Rubin som journalist virkelig, at denne meget indirekte relation mellem Google og #SaveYourInternet kampagnen, og et relativt beskedent økonomisk bidrag som Google ville have betalt til C4C budgettet (indirekte via CCIA) uanset C4C's eventuelle involvering i kampagnen, kan understøtte den centrale præmis i lederen om at #SaveYourInternet kampagnen er orkestreret af Google og andre techgiganter, og at der er tale om et komplot mod EU-systemet?

Hvis Politikens afsløringer virkelig dokumenterede eller bare sandsynliggjorde, at #SaveYourInternet kampagnen skulle være orkestreret af Google på denne måde, ville det utvivlsomt have givet genlyd i det danske medielandskab. Men så vidt jeg kan se, fik Politikens forsideartikel den 23. februar ingen omtale (udover et Ritzau resumé) eller opfølgning i andre danske nyhedsmedier.

Efter forsideartiklen i Politiken den 23. februar har IT-Politisk Forening tilbudt Koda at svare på de spørgsmål, som Koda stadig måtte have om #SaveYourInternet kampagnen efter at have læst denne detaljerede redegørelse. Det er vitterligt ikke meget, som Koda har fået ud af flere måneders undersøgelser. Det samme tilbud vil vi selvfølgelig også gerne give til Marcus Rubin og andre journalister, der måtte have interesse for sagen.

Emner: