Udbetaling

Udbetalinger fra IT-Politisk Forening

For at få penge udbetalt sendes en eller flere mails til: udbetaling snabela itpol.dk (Mailene skal ikke sendes til kassereren.) Der skal fremsendes særskilte mails for udbetalinger til henholdsvis møder, IT, rejser og andet.

I hver mail skal det i Emnefeltet kort angives hvad pengene bruges til

Mailens indhold skal være følgende punkter:

  1. Bruges pengene til møder/internet/rejser/andet
  2. Hvad pengene bruges til mere præcist
  3. Oplys mindst en af disse tre ting om betalingen: Betalt/Faktura/A conto
  4. Dato eller datoer for hvornår pengene blev brugt eller skal bruges.
  5. Regnskab for hvor mange penge der skal betales
  6. Navn og Konto på modtager af pengene.
  7. Navn på den ansvarlige for udbetalingen. (Hvis navnet ikke er det samme som under 5.)

Alle bilag vedhæftes, incl. skannede eller fotograferede bilag. Bilag kan eftersendes som svarmail til den første mail. (I nogle tilfælde kan kassereren efter aftale skanne eller fotografere bilagene.)

A conto betalinger kræver først en mail med de 6 punkter. Dernæst når pengene er brugt, en svarmail (dvs. de 6 punkter skal fremgå) til den første mail med endeligt regnskab samt bilag. NB: Mails vedr. a conto udbetalinger må ikke blandes sammen med med mails vedr. andre udbetalinger.

Emner: