Bestyrelse

Udbetaling fra itpol

Udbetalinger fra IT-Pol

Nedenfor kan du generere en udbetalingsmail til kassereren som du bagefter selv sender. Bemærk dog følgende:

Alle bilag vedhæftes, incl. skannede eller fotograferede bilag. Bilag kan eftersendes som svarmail til den første mail. (I nogle tilfælde kan kassereren efter aftale skanne eller fotografere bilagene.)

Udbetaling

Udbetalinger fra IT-Politisk Forening

For at få penge udbetalt sendes en eller flere mails til: udbetaling snabela itpol.dk (Mailene skal ikke sendes til kassereren.) Der skal fremsendes særskilte mails for udbetalinger til henholdsvis møder, IT, rejser og andet.

I hver mail skal det i Emnefeltet kort angives hvad pengene bruges til