Åbne standarder

IT-Politisk Forening glæder sig over åbne data

I dag besluttede et enigt Folketing at gøre nogle af de mange offentlige data åbent tilgængelige.

Det hilser IT-politisk Forening velkommen.

Loven åbner for, at Kort- og Matrikelstyrelsen (fremover kaldet Geodatastyrelsen), kan stille geodata frit til rådighed for alle. Den er det formelle grundlag for det grunddataprogram, som regeringen og Kommunernes Landsforening er blevet enige om.