Henvendelse fra IT-Politisk Forening om netneutralitet og ITRE afstemning 24/2

Kære Britta Thomsen / Jens Rohde / Bendt Bendtsen,

Jeg skriver til dig på vegne af IT-Politisk Forening. For at sikre en fri og uhindret adgang til internettet, er netneutralitet afgørende for vores medlemmer.

Mandag 24/2 skal ITRE udvalget stemme om "telepakken", der også indeholder lovgivning om netneutralitet. Det er positivt, at EU får konkret lovgivning om netneutralitet. Enkelte EU lande har allerede sikret netneutralitet med national lovgivning, men Danmark har eksempelvis ikke.

Der er dog ét element i forslaget, som vi er stærkt bekymrede over, da det kan undergrave netneutraliteten. Det er muligheden for at internetudbyderen kan lave specialtjenester, som efter artikel 23 er undtaget fra hovedreglen om at al trafik til/fra kunden skal behandles ens. Artikel 2.15 i forordningsforslaget indeholder en alt for bred definition af hvad "specialtjenester" kan omfatte.

Vores bekymring er at den brede definition af specialtjenester i artikel 2.15 giver mulighed for at klassificere almindelige indholdstjenester, eksempelvis Facebook, Youtube, musikstreaming eller video-on-demand, som specialtjenester og dermed omgå det gode princip om netneutralitet.

Der er allerede eksempler på at internetudbydere i Danmark og det øvrige EU bruger disse muligheder for uens behandling af kundernes internettrafik. Mobildata sælges normalt i pakker med en fast trafikmængde eller afregnes efter forbrug, men visse teleselskaber tilbyder "fri trafik" til Facebook eller en bestemt musikstreaming tjeneste.

Et andet dansk eksempel er YouSee, som har "fair use" trafikbegrænsninger på deres internetprodukt, men hvor YouSee's egne tjenester som YouBio er undtaget fra trafikmængden. For en kunde hos YouSee er valget mellem YouBio og Netflix (begge filmstreaming tjenester) ikke fuldstændigt frit.

Sådanne begrænsninger er både til skade for europæiske forbrugere, som ønsker at benytte andre tjenester, og for virksomheder som ønsker at udbyde nye indholdstjenester i fri konkurrence. Eksisterende monopoler cementeres, hvis de etablerede indholdstjenester kan købe sig til præference adgang hos en internetudbyders kunder under dække af at være en specialtjeneste. Det er også særdeles problematisk, hvis internetudbyderne kan presse nye indholdstjenester til at betale for den "gode adgang" til kunderne som specialtjeneste.

Vi mener at det er afgørende, at specialtjenester i artikel 2.15 defineres så snævert som muligt. For at sikre netneutraliteten bør det ikke være muligt for en internetudbyder at klassificere almindelige indholdstjenester på internettet som specialtjenester. En snæver definition af specialtjenester er til gavn for såvel forbrugere som udbydere af innovative indholdstjenester.

Der er ændringsforslag til forordningen, som præciserer og indsnævrer hvad "specialtjenester" kan omfatte. Vi vil opfordre til, at du støtter disse forslag.

European Digital Rights (EDRi), som IT-Politisk Forening er medlem af, har lavet denne analyse af de to primære ændringsforslag (compromise amendments) vedrørende netneutralitet fra henholdsvis ITRE rapportør Pilar del Castillo Vera og MEP Catherine Trautmann:
https://savetheinternet.eu/f/CastillosTrautmann.pdf

Med ændringsforslaget fra MEP Catherine Trautmann (S&D) til artikel 2.15 kræves det, at en specialtjeneste skal adskille sig funktionelt fra tjenester, som udbydes via det almindelige offentlige internet. Derudover præciseres det i Trautmann's ændringsforslag, at en specialtjeneste skal vurderes i forhold til andre indholdstjenester, og ikke blot adskille sig fra en internetadgangstjeneste (en "internetforbindelse" i almindelig sprogbrug). Tjenester som har et reelt teknisk behov for at være en specialtjeneste, for eksempel IPTV for almindelige TV-kanaler som DR1 og TV2, kan stadig udbydes som en specialtjeneste efter ændringsforslaget fra Trautmann.

Ændringsforslaget fra MEP Catherine Trautmann (S&D) giver den bedste beskyttelse af netneutraliteten i Europa, fordi specialtjenester defineres langt mere snævert end i de andre ændringsforslag (og Europa-Kommissionens forslag).

Med venlig hilsen

Jesper Lund
Næstformand, IT-Politisk Forening