Politik

Lovforslag 2014-15 med IT-politisk indhold

Regeringens lovkatalog for 2014-15 kan ses her
http://www.stm.dk/multimedia/lovgivning_folketings_ret_2013_14_web.pdf

Nedenfor har vi angivet de lovforslag, som ud fra den korte beskrivelse i lovkataloget falder inden for IT-Politisk Forenings arbejdsområder, og hvor vi formentlig vil skrive et høringssvar til lovudkastet. Tekst i kursiv er taget fra lovkataloget, og efterfølgende tekst er vores kommentarer.