IT-valgmøde Europaparlamentet 2014

IT-Politisk valgmøde i København og på nettet

Vil du vide mere om de forskellige partiers holdninger på IT-området?

I den almindelige valgkamp overses IT-området ofte. Derfor afholder IT-Politisk Forening (som ved tidligere valg) et valgmøde, hvor du kan spørge om partiernes IT-politik, hvis du medbringer din bærbare computer.

Valgmødet afholdes hos HK:
Svend Aukens Plads 11,
2300 København S
8. maj 2014
19:00 til 21:30
Lokale, Rund Mødesal

Mødet vil muligvis blive streamet live på http://valg.itpol.dk/ men hvis du vil være helt sikker, så mød op på selve dagen. Husk at tage en bærbar computer med.

Mødet foregår som paneldebat med repræsentanter for 6-8 partier, og alle kan stille spørgsmål via http://valg.itpol.dk. Det er også muligt at påvirke rækkefølgen af spørgsmål ved at stemme andres spørgsmål op eller ned, hvis du tager en bærbar computer med.

Hvis du deltager i salen, SKAL du medbringe en bærbar computer for at kunne stille spørgsmål.

VIGTIGT: Det er IKKE muligt at stille spørgsmål mundtligt. Det skyldes, at vi har dårlige erfaringer med, at disse spørgsmål tager lang tid og ofte kun er interessante for spørgeren. Derfor husk at tage en bærbar med.

Der er gratis adgang til mødet, alle er velkomne.

Valgmødet arrangeres af IT-Politisk Forening i samarbejde med HK.

Panelet 2014
Følgende kandidater har foreløbigt sagt ja til at deltage:

Karen Melchior, Radikale Venstre
Kathrine Alexandrowiz, Socialdemokraterne
Lave K. Broch, Folkebevægelsen mod EU
Kasper Heumann Kristensen, Liberal Alliance
Sanni Aakjær-Olesen, Venstre
Caspar Lange, Konservative Folkeparti
Githa Nelander, Dansk Folkeparti