Offentlig IT

Henvendelse fra IT-Politisk Forening om lovforslag L 159 om obligatorisk digital selvbetjening

Nedenstående henvendelse er sendt til Folketingets kommunaludvalg, hvor den kan læses som bilag 3 til L 159
http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L159/bilag/3/index.htm

Udvalget har bedt Finansministeren kommentere henvendelsen (spørgsmål 1 til L 159)
http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L159/spm/1/index.htm

Henvendelse fra IT-Politisk Forening om lovforslag L 160 om Offentlig Digital Post

Nedenstående henvendelse er sendt til Folketingets kommunaludvalg, hvor den kan læses som bilag 3 til L 160
http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L160/bilag/3/index.htm

Udvalget har bedt Finansministeren kommentere henvendelsen (spørgsmål 2 til L 160)
http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L160/spm/2/index.htm

NemID in Denmark

Denmark have introduced a new so called digital signature, NemID to be used by citizens communicating with government institutions, banks, and the system is also being sold to private enterprises and organizations.

It is not actually a signature because the private keys are stored not by owners of the certificates but by a company called DanID owned by Nets (Danish and Norwegian banks). Nets store the keys in hardware security modules (HSM)

Sider