European Digital Rights anmoder Europa-Kommissionen om at undersøge ulovlige logningslove i EU

European Digital Rights (EDRi) har torsdag morgen sendt et brev til 1. næstformand for Europa-Kommissionen Frans Timmermans, der beder Europa-Kommissionen undersøge logningslovene i EUs medlemsstater, som synes at være ulovlige i lyset af dommen fra EU-domstolen om logningsdirektivet den 8. april 2014.

Ud fra en indledende analyse af logningsreglerne i 14 EU medlemsstater, har EDRi identificeret stærke ligheder mellem de gældende lovbestemmelser og de bestemmelser som blev kendt ulovlige af EU-domstolen. EDRi har derfor udført casestudier på seks lande (Kroatien, Danmark, Finland, Italien, Polen og Storbritannien) og sendt dem til Kommissionen som et overbevisende argument for at der er behov for handling.

"Et år efter EU-domstolens afgørelse er det endelig tid for Kommissionen til at handle," siger Joe McNamee, Executive Director for European Digital Rights. "EUs medlemsstater skal ikke ustraffet kunne bryde europæisk lov."

Fokus for EDRi's analyse er:

  1. om EUs medlemsstater i deres nationale lovbestemmelser har begrænset dataindsamlingen til bestemte perioder eller bestemte forbrydelser;
  2. proceduren for at få adgang til de indsamlede data, og hvem der kan få adgang, og
  3. betingelserne for opbevaring af logningsdata og opbevaringsperioden.

Selv om der er forskelle mellem de udvalgte medlemsstater, er det på grundlag af afgørelsen fra EU-domstolen EDRi's konklusion, at de eksisterende love i disse seks lande ser ud til at være i strid med Charter om Grundlæggende Rettigheder.

EDRi opfordrer Europa-Kommissionen, som vogter af traktaterne, til at undersøge lovgivningen i disse seks lande og andre nationale love, som kan være i strid med retspraksis fra EU-domstolen.

Læs mere:
Belgian Constitutional Court rules against data retention (17.06.2015)
Data retention: German government tries again (03.06.2015)
Hungarian data retention case: ORG, PI & scholars file amicus briefs (22.04.2015)
In Germany, Data Retention refuses to die (25.03.2015)
Dutch data retention law struck down – for now (12.03.2015)
Data retention in Kosovo and Switzerland – legalising illegal laws (28.01.2015)
Legal Service Opinion on CJEU Data Retention ruling (14.01.2015)
Data retention: EU Commission – guardian and enemy of the treaties (17.12.2015)
Dutch government: Let’s keep data retention mostly unchanged (03.12.2014)
Denmark: Data retention is here to stay despite the CJEU ruling (04.06.2014)
ECJ: Data retention directive contravenes European law (09.04.2014)
Data Retention in Austria: Constitutional Court turns to the CJEU (16.01.2013)

Kontaktinformation

IT-Politisk Forening, medlem af EDRi
Formand Jesper Lund
Email: jesper@itpol.dk