Uklart netneutralitet-forslag vender tilbage til Europaparlamentet - civilsamfundsgrupper kræver handling

Efter det uklare kompromis om netneutralitet og roaming for mobiltelefoni tidligere på året er forordningsforslaget om et "Telecom Single Market" langt om længe sendt til Europaparlamentet for den endelige godkendelse.

Netneutralitet er princippet om at al internettrafik skal behandles lige af internetudbyderne. Ved at sikre lige adgang til det fulde, uindskrænkede internet understøtter netneutralitet ytringsfrihed og informationsfrihed online.

I den sidste uge af oktober skal Europaparlamentet stemme om en tekst der indeholder nogle positive principper, som forbyder de fleste - men ikke alle - muligheder for diskrimination på en internetudbyders netværk. Flere former for diskriminerende og begrænsende adfærd kan stadig finde fodfæste i den uklare tekst. Dette er "policy-making lite": beslutningstagen hvor de væsentligste beslutninger er fjernet på forhånd.

"Europaparlamentet har et meget enkelt valg", udtaler Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening. Enten accepterer parlamentet ændringsforslag, som giver et reelt og forudsigeligt indhold af teksten, eller også lader parlamentet det være op til de nationale tilsynsmyndigheder at beslutte om, hvordan og hvornår de europæiske borgere får netneutralitet.

Det gælder for eksempel

  • Rådet og Europaparlamentet blev enige om, at specialtjenester (der behandles på en ikke-neutral måde) kun skal tillades hvis den specielle behandling er "nødvendig", hvorefter de aftalte at definere "nødvendig" så det ikke nødvendigvis betyder "nødvendig".
  • Selvom teksten søger at fremme netneutralitet, tillades det at forskellige typer trafik behandles forskelligt. I praksis kan det betyde, at krypteret trafik fra især mindre og knap så veletablerede indholdsudbydere bliver formidlet langsommere på netværket fordi krypteringen gør det vanskeligt at fastlægge, at indholdet rent faktisk er video-data.
  • Dele af teksten synes at understøtte downloadbegrænsninger som diskriminerer mod nogle indholdstjenester (så de blokeres når datakvoten er opbrugt), mens en anden del af teksten siger at intet indhold skal kunne blokeres.

"Sammen med vores koalitionspartnere opfordrer vi alle europæiske borgere til at kræve handling via https://savetheinternet.eu og hjælpe med at gøre Europaparlamentet opmærksom på de manglende brikker i puslespillet", siger Jesper Lund videre.

Baggrund:

I september 2013 fremlagde EU-Kommissionen et forslag uden reel netneutralitet.

I april 2014 stemte Europaparlamentet for en stærk og klar tekst, som forsvarede neutraliteten på internettet til gavn for ytringsfrihed, konkurrence og innovation.

I juni 2015, efter måneder med uforsonlig holdning fra Ministerrådet, som gik direkte mod netneutralitet, blev der indgået et "kompromis" med uklare og uforudsigelige formuleringer.

Læs mere (på engelsk hos European Digital Rights)

Net Neutrality: primary document pool
https://edri.org/net-neutrality-primary-document-source/
Net Neutrality: document pool II
https://edri.org/net-neutrality-document-pool-2/

For yderligere information kontakt venligst

Jesper Lund, Formand for IT-Politisk Forening
Email: jesper@itpol.dk
Web: www.itpol.dk