Brev fra 73 civilsamfundsorganisationer til BEREC om netneutralitet

I dag gik IT-Politisk Forening og Bitbureauet sammen med 71 andre civilsamfundsorganisationer fra fem kontinenter for at bede de europæiske teletilsynsmyndigheder sikre netneutraliteten i de igangværende forhandlinger om fremtiden for det åbne internet i den Europæiske Union.

Kontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og de 28 nationale teletilsynsmyndigheder forhandler for tiden om retningslinjer for implementeringen af den nyligt vedtagne netneutralitetsforordning. BEREC vil afholde en offentlig høring i juni over 20 arbejdsdage, og de endelige retningslinjer skal offentliggøres den 30. august 2016.

"Vi ønsker at den kommende BEREC høring skal gøre samme indtryk på tilsynsmyndighederne som netneutralitetshøringerne i USA og Indien"

udtaler Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening.

I brevet til BEREC beder de 73 NGOer fra hele verden tilsynsmyndighederne i EU sikre, at der kommer klare retningslinjer for netneutralitet i Europa. For at respektere forordningens erklærede mål om at sikre at "internetøkosystemet fortsat kan fungere som en drivkraft for innovation", beder vi BEREC vedtage retningslinjer som giver reel mening til disse mål, herunder:

  • Grundig behandling af specialtjenester
  • Bekræftelse af at nultaksering (zero rating) er forbudt i henhold til forordningen
  • Trafikstyring må ikke diskriminere mod bestemte internettjenester eller -applikationer

For at udbedre nogle af uklarhederne i EU-forordningen om netneutralitet har IT-Politisk Forening og SaveTheInternet koalitionen lanceret en uofficiel høring for at give borgerne mulighed for at fortælle deres tilsynsmyndigheder hvad de mener om det åbne internet i Europa. IT-Politisk Forening deltager også i RespectMyNet, som er en kampagne der opfordrer internetbrugerne til at indberette brud på netneutralitet i hele EU.

Læs brevet til BEREC her:
https://edri.org/files/NN_letter_BEREC_20160502.pdf

Baggrundsinformation

Tidslinje for vedtagelse af retningslinjer for implementering af netneutralitetforordningen
https://edri.org/files/netneutrality/NN_infographics_berec_timeline.png

Elementer i netneutralitet hvor der er behov for klare retningslinjer fra BEREC
https://edri.org/files/netneutrality/NN_infographics_berec_glue.png

Deep packet inspection: hvad er det og hvad siger EU-forordningen?
https://edri.org/files/netneutrality/NN_infographics_DPI.png

Netneutralitet: dokumentsamling II
https://edri.org/net-neutrality-document-pool-2/

EDRis første input til EU tilsynsmyndighederne om retningslinjer for netneutralitet (13.01.2016)
https://edri.org/edris-first-input-on-net-neutrality-guidelines/

Respect My Net: online platform hvor brud på netneutralitet kan indberettes (03.03.2016)
https://edri.org/respect-my-net-online-platform-to-report-net-neutrality-violations/

Save the Internet - EDRis pressemeddelelse om den uofficielle høring (31.03.2016)
https://edri.org/press-release-save-the-internet-final-consultation-to-save-the-open-internet-in-europe/

For yderligere information kontakt venligst

Jesper Lund, Formand for IT-Politisk Forening
Email: jesper@itpol.dk
Web: www.itpol.dk