Drøftelse af revision af de danske logningsregler med Justitsministeriet

Justitsministeriet offentliggjorde den 24. marts 2021 en lovskitse for revision af de danske logningsregler. IT-Politisk Forening lavede umiddelbart derefter denne indledende analyse af lovskitsen, som fik pressedækning her, her og her.

I april 2021 blev IT-Politisk Forening sammen med en række andre organisationer inviteret til to (online) møder i Justitsministeriet, hvor organisationerne fik mulighed med at komme med synspunker, forslag og bemærkninger vedrørende lovskitsen. På mødet den 16. april var der mange kritiske bemærkninger, og flere organisationer tilkendegav på mødet, at de også ville sende skriftlige bemærkninger. Justitsministeriet valgte derefter at aflyse møde nr. 2 og afvente skriftlige bemærkninger med deadline 29. april 2021.

IT-Politisk Forening sendte disse bemærkninger til Justitsministeriet den 29. april 2021. Andre organisationer, herunder Justitia, har også sendt skriftlige bemærkninger.

Vi afventer nu Justitsministeriets feedback på de fremsendte bemærkninger. Denne artikel vil blive opdateret, hvis der kommer nye drøftelser med Justitsministeriet.

På mødet den 16. april 2021 skitserede Justitsministeriet tidsplanen for den kommende revision. Det er planen at lovforslaget skal fremsættes ved Folketingets åbning i oktober 2021. Den offentlige høring er planlagt til medio august, men på grund af konsekvensanalyser for erhvervslivets administrative byrder (AMVAB), er det hensigten at lovforslaget skal være færdigt på internt niveau i midten af maj.