Tvangsdigitaliserng

ITPOL workshop om: Tvangsdigitalisering

Sted: Verdenskulturcentret Nørre Allé 7, rum 305, 2200 København N, Danmark
tidspunkt: Torsdag den 3. november 2016 - 19:00

IT-Politisk Forening afholder workshop om Tvangsdigitalisering mm.

Tvangsdigitaliseringen er at alle borgere og virksomheder i Danmark er forpligtede ved lov
til at have Digital Post. Digital Post kræver NemID. Tvangsdigitalisering er gennemført for
at lave besparelser på portoen, og det har nok været medvirkende til den stadige forringelse
af postvæsenets brevudbringning og portoforhøjelser, samtidigt med at ejerne af de digitale
post-tjenester har haft stor indtjening.

Både borgere og virksomheder kan fritages for den digitale postkasse.

Vi vil på workshoppen tale om hvordan man fritages, og hvordan man så får gennemført
sine forehavender, bl.a også når man ikke har NemID.

ITPOLs bestyrelse vil komme med et oplæg, bl.a. om hvordan man så kommunikerer med
det offentlige, de private aktører inkl. netbank, og hvordan vi får afskaffet tvangsdigitaliseringen.

Alle er velkomne, både nuværende medlemmer af IT-Pol og alle andre. Der er ingen tilmelding.

Emner: