Skip to top of page

Ophavsret

FAQ: The Microsoft tax

Based on my case with Acer people often have the same questions.

Acer and Microsoft Tax Refund

Placering

I bought an Acer laptop in October. It came with Microsoft Windows. I have no use for Microsoft Windows as I use GNU/Linux. In fact Microsoft is my competitor, so by paying money to Microsoft I would be supporting my competitor. Obviously I have no interest in supporting my competitor, so I have asked Acer to refund the Microsoft Windows license.

ACTA er DØD

I over fire år har forkæmpere for frihed på internettet over hele Europa kæmpet mod ACTA. Indtil omkring sidste nytår følte så det det ikke lovende ud, men så kom der gang i aktionenerne, debatten og medierne.

Henvendelse til Folketingets Kulturudvalg om brevmodellen, 7. marts 2012

IT-Politisk Forening har via Folketingets hjemmeside læst det materiale som blev fremlagt på Kulturudvalgets eksperthøring om brevmodellen den 18. januar 2012. Derudover har vi læst rapporten fra Kulturministeriets udvalg om ophavsrettigheder på internettet, publiceret april 2011 (i det følgende benævnt "rapporten fra april 2011").

IT-Pols høringssvar om ACTA til Informations høring den 27. feb 2012

ACTA er en traktat om håndhævelse af immaterielle rettigheder som ophavsret, varemærker og patenter. Vi er enige i, at ACTA ikke definerer nye rettigheder, men ”håndhævelse af eksisterende rettigheder” er ikke så uskyldigt som det lyder.

IT-Pols kritik af ACTA, 20. feb 2012

ACTA ændrer i første omgang ikke dansk lovgivning. ACTA vil derimod få indflydelse på håndhævelsen af lovgivningen. Det er ikke så uskyldigt som det lyder. Staten har et meget stort spillerum inden for lovgivningen; det er for eksempel derfor at vi går op i hvilke partier, der danner regering. Hvis ACTA sætter krav til håndhævelsen, kan det få ret store konsekvenser.

ACTA tekst

Så fik vi en officiel ACTA-tekst.

Fodnote 52:

For greater certainty, the Parties understand that [these limitations are not intended to harmonize the liability of online service provider, but exclude liability in certain situations.

Ophavsret

IT-Politisk Forening om ophavsret

IT-Politisk Forening ønsker ikke at afskaffe ophavsretten

Der er medlemmer af foreningen, der gerne ser ophavsretten stort set afskaffet.

Public Service and the download generation

IT-Pol deltog i Nordvision Seminaret om PUBLIC SERVICE AND THE DOWNLOAD GENERATION i DR-byen den 4. november 2009. Det gav os mulighed for at diskutere med TV-direktører, rettighedshavere, osv. Der var mange interessante diskussioner, men også områder hvor der er en forståelseskløft.

Høringssvar på EU's mediadirektiv

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0836:FIN:DA:HTML

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0836:FIN:EN:HTML

1) Do you agree that fostering the adoption of interoperable DRM systems should support the development of online creative content services in the Internal Market? What are the main obstacles to fully interoperable DRM systems? Which commendable practices do you identify as regards DRM interoperability?

Niels Elgaard Larsen grundlovstale 2008

Fmd, Niels Elgaards Larsen Tale til grundlovsmødet 2008.

Grundlovsdag 2008.

Grundlovsdag er en dag, hvor man kan kigge tilbage og glæde sig over de
rettigheder, grundloven har givet det danske folk.

Men det er også en dag, hvor man skal se fremad og tænke over hvordan
folkets rettigheder og frihed kan sikres; også for de kommende
generationer. Og her er IT helt afgørende.

Grundloven sikrer vores demokrati. Den adskiller den udøvende magt,
den lovgivende magt og den dømmende magt. Den giver borgerne frihedsrettigher.

Pressemeddelelse: TDC stavnsbinder kunder med nyt musiktilbud

Pressemeddelelse fra IT-Politisk Forening:

TDC stavnsbinder kunder med nyt musiktilbud

TDCs nye tilbud om at gratis downloade musik, bliver af IT-Politisk Forening
opfattet som en måde at stavnsbinde kunderne. Den kopibeskyttelse som TDC
binder ind i musikken, vil nemlig betyde en regning på flere tusinde kroner
efter et par år, hvis man ønsker at skifte teleselskab og samtidig ikke vil
miste sin musik.

"Vi vil skrive til Konkurrencestyrelsen og drøfte hvad der skal gøres ved
TDC's nye forretningsmetoder." udtaler formand for IT-Politisk Forening Niels

Allofmp3, IT-Pol view

Here is the Danish IT-Political Association (http://www.itpol.dk) view of it: International Federation of the Phonographic Industry (IFPI) vs Tele2

The injunction court in Copenhagen (Fogedretten) delivered a verdict
October 25 2006 ordering internet provider Tele2 to block access to
the website of AllOfMp3.com.

LEGAL:

IT-Pol til Brainstormmøde om digitale rettigheder i Forbrugerrådet

Jeg havde skrevet en sides input, der blev omdelt og nogle notater som jeg brugte til min korte oplæg (vi fik ca minutter). Der var tre andre omddelte papirer.

Vi kom ret vidt omkring. Der var flere, der meget gerne ville en slags blankbåndsafgift på ADSL-forbindelser. De mente at TDC skummede fløden ved det store forbrug af musik, selvom det kom frem at TDC taber på hvert nummer de sælger.

Niels's omdelte Input

Der er ikke grund til at være bange for at musikere skulle holde op
med at lave musik. Der er skabt fremragende musik i tusinder af år og
det vil der blive med, uanset hvordan musikken distribueres.

Selvom mange bekymrer sig over ulovlig kopiering af musik, tjener
musikbranchen stadig masser af penge, endda selvom den nu er i hård
konkurrence med video- og computerspilbranchen.

Det samme gælder for andet indhold end musik.

BEKVEMMELIGHEDEN OP OG PRISEN NED.

Hvis man stadig ønsker at tjene penge på at sælge digitale værker til de

Allofmp3 dommen er dårligt nyt for internettet.

I forhold til basale retsprincipper er det en forbedring at lukning af adgang til internetsider har været forbi en domstol og ikke blot er lukket af Rigspolitiet. Flere forhold er problematiske ved dommen.

Læs mere her og her

Allofmp3-afgørelsen

Allofmp3sagen er anlagt mod Tele2 af den internationale paraplyorganisation for plade- og filmindustrien, IFPI. Dommen pålægger Tele2 at blokere for adgangen til hjemmesiden Allofmp3.com. Allofmp3.com er en russisk hjemmeside der meget billigt sælger musik til download som mp3-filer.

IT-pol på New Media Days

IT-Politisk forening var med på New Media Days 2006. Niels var i panelet på http://newmediadays.dk/sw1323.asp#516_2648 med Dave Hedley fra Sony og Mads Bryde Andersen.

VTU DRM Præsentation (PDF)

IT-pols præsentation ved Niels i VTU den 2/11-2005:

Creative Commons 2.0 DK. First Draft

IT-Politisk Forening ved Anne Østergaard har med hjælp fra CC-netværksgruppen oversat Creative Commons til dansk og tilpasset licensen til danske forhold. KOMMENTARER UDBEDES. Du kan kommentere teksten ved at trykke på knappen "tilføj kommentar" nederst på siden. Når vi i alle lande har valgt at oversætte Creative Commons Public License: Attribution- Non-Commercial- Share-Alike 2.0 til national ret er det fordi denne licens indeholder alle de elementer der indgår i de mest anvendte CCPL'er.

Foredrag om IT-politik

2004-11-17 19:00
2004-11-17 21:00
IT-politisk forening ved Niels Elgaard Larsen holder foredrag om IT-politik på Brandbjerg Højskole

Kritik af Kulturministeriets pjece om ophavsret

Kritik af Kulturministeriets pjece om ophavsret

Kulturministeriet har indset, at ophavsretsloven er lidt svær at forstå, og derfor har ministeriet udgivet en tegneserie om ophavsret[1]. Imidlertid har tegneserien en del væsentlige fejl og udeladelser.

Forvirring mellem ophavsretslovgivningen og strafferetten.

Citat: "Hvis du stjæler min musik, så tjener jeg ingen penge". "Du må ikke kopiere en ulovlig kopi. Det svarer til at købe eller låne en stjålen bil". "Ulovlig kopiering kan sammenlignes med tyveri".

Ophavsret og frie licenser

2003-10-23 19:00
2003-10-23 22:30
Indbydelse til møde om ophavsret og fri licenser.

PROSA og IT-Politisk Forening indbyder hermed til en orientering og en drøftelse om ophavsret og de mest almindelige licenser.

Ole Tange fra IT-Politisk forening vil indlede om ophavsret, copyright og copyleft og vil fortælle om de mest anvendte softwarelicenser. http://ole.tange.dk/foredrag/licenser/img0.html

Thomas Myrup Kristensen fra Videnskabsministeriet vil fortælle om: "Overvejelser om deling af software mellem myndigheder".

Deltagelse er gratis.