Hvorfor er IT-politik vigtig?

Informationsteknologi kan bruges til at give borgerne mere frihed, eller til at underkaste dem mere overvågning og mere social kontrol. Det afhænger blandt andet af de teknologiske designvalg, som træffes af lovgivere, regeringen og private virksomheder. Den hastigt voksende anti-terror lovgivning, den omfattende kommercielle profilering af internettes brugere, og det nye "big data" mantra hos både virksomheder og offentlige institutioner er eksempler på tendenser, som skubber balancen i retning af mere overvågning, mere dataindsamling om den enkelte borger og mere social kontrol. På samme tid bliver staten mindre transparent og mere hemmelighedsfuld med den nye offentlighedslov fra 2013.

IT-Politisk Forening arbejder aktivt for at brugen af software og internet fremmer frihed, samt for at beskytte borgernes privatliv og rettigheder i informationssamfundet. Foreningens styrke ligger i sammentænkning af jura, politik og teknik på højeste niveau.

Status for internetlogning før (#dkpol) stormen primo december 2016

Senest opdateret: 1. december 2016.

Formålet med dette notat er at give en status for den danske tele- og især internetlogning ved indgangen til december 2016. Der har været rigtigt mange forslag og tanker om nye logningsregler i bare det sidste år, og på nuværende tidspunkt kan det være svært at bevare overblikket over hvad der er sket.

Notat fra IT-Politisk Forening om CG-NAT logning og privacy (sendt til Justitsministeriet og Rigspolitiet)

IT-Politisk Forening og en række andre civilsamfundsorganisationer var den 18. november 2016 inviteret til et møde hos Justitsministeriet om det kommende lovforslag om revision af de danske logningsregler. Samme dag udsendte Justitsministeriet en pressemeddelelse om planerne.

Høringssvar vedrørende Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ophavsret på det digitale indre marked

(Høringssvaret er sendt til Kulturministeriet i denne høring. Kulturministeriet har offentliggjort samtlige høringssvar her).

IT-Politisk Forening har bemærkninger til artikel 11 (beskyttelse af pressepublikationer) og artikel 13 (visse anvendelser af beskyttet indhold via onlinetjenester) i Kommissionens direktivforslag om ophavsret på det digitale indre marked.