PKU

Vil du gerne have din eller dit barns blodprøve destrueret.

Vejledning

  1. Udfyld siden
  2. udskriv den. Tryk Control-P, eller vælg Udskriv i menuen i din browser
  3. underskriv og indsend formulare

Privatliv

Det er helt statiske sider. Der sendes ikke CPR-numre eller andre oplysninger til IT-Politisk Foreninge eller andre.

Høringsvar vedr. forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne mv.)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/42124

Dette høringssvar vedrører alene brugen af automatisk nummerpladegenkendelse (ANPG) samt passageroplysninger fra flyselskabernes bookingsystemer (i høringssvaret benævnt PNR, Passenger Name Records) i den foreslåede grænsekontrol, jf. § 1, stk. 1, nr. 1).

Høringsvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven og retsplejeloven (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v.)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/42132

Dette høringssvar vedrører alene muligheden for at basere afgørelser om inddragelse af pas for danske statsborgere, eller bortfald af opholdstilladelse for udenlandske statsborgere, på ytringer fremsat på sociale medier. IT-Politisk Forening har ingen bemærkninger til de øvrige dele af lovforslaget.

EU telekom pakken: Det italienske formandskab forslår lovgivning om netneutralitet uden nogen netneutralitet

Version: 26. november kl. 21

Torsdag 27. november behandler Rådet for Den Europæiske Union (Rådet) telekom pakken 2013/0309 (COD), som blandt andet indeholder bestemmelser om netneutralitet.

Blokering i Tyrkiet

Jeg var i Istanbul i weekenden.
De blokerer stadig flittigt.

Lovforslag 2014-15 med IT-politisk indhold

Regeringens lovkatalog for 2014-15 kan ses her
http://www.stm.dk/multimedia/lovgivning_folketings_ret_2013_14_web.pdf

Nedenfor har vi angivet de lovforslag, som ud fra den korte beskrivelse i lovkataloget falder inden for IT-Politisk Forenings arbejdsområder, og hvor vi formentlig vil skrive et høringssvar til lovudkastet. Tekst i kursiv er taget fra lovkataloget, og efterfølgende tekst er vores kommentarer.

Høringsvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af arbejdsmiljøloven

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/38956

Dette høringssvar vedrører alene § 1, nr. 7 og § 2, nr. 2 om videregivelse af eksterne registerdata til Arbejdstilsynet og adgang til samkøring. IT-Politisk Forening har ingen bemærkninger til de øvrige dele af lovforslaget.

Brodne Kar

Eksempler på hvorfor man ikke skal have tillid til at "systemet" ikke lækker personlige oplysninger fra registrering og overvågning

Fremhævningerne er IT-POL's.

Høringsvar vedr. Beretning nr. 3 (nedsættelse af parlamentarisk arbejdsgruppe for datasikkerhed)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/37892

IT-Politisk Forening takker for muligheden for at afgive høringssvar om denne beretning fra Retsudvalget og Kulturudvalget. Vi er meget enige i, at der er behov for en bedre beskyttelse af borgernes persondata og deres ret til privatliv. Det gælder såvel i forhold til private virksomheder som offentlige institutioner.

Høringssvar om bekendtgørelse vedrørende almen praksis (diagnosekodning, datafangst og indberetning af data)

Høringsmaterialet kan ses her
http://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/37898

Dette høringssvar beskæftiger sig alene med udkast til bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken. IT-Politisk Forening har ikke bemærkninger til de øvrige bekendtgørelser i høringen.

Høringssvar om vilkårene for beskyttelse af investeringer og ISDS i TTIP (EU-høring)

Link til høringen og høringsdokumenter
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179

PIM: 751360048472219414 (identifikation af høringsvar hos EU)

Videresendelse af mails fra E-boks

Dorte Toft fra Berlingske Tidende havde i 2012 et indlæg hvor hun undrede sig over at man ikke kunne få videresendt blot overskriften på mails sendt til eboks. Eboks' Marketing & Communications Director kom efter en gang halleluja for eboks med følgende åndfulde svar: "..... Dit input om at sætte afsenders navn op i overskriften er noteret, og muligvis også inden for rækkevidde. "

NemID høringssvar

IT-Politisk Forenings høringssvar

om næste generation af den nationale identifikations- og digital signaturinfrastruktur (NemID)

Henvendelse til arrangørerne af Folkemødet om registrering af borgere på WiFi hotspots

[ sendt som email til folkemoedet[at]brk.dk onsdag 11/6 2014, kl. 17:44 ]

Til arrangørerne af Folkemødet,

Jeg er næstformand i IT-Politisk Forening, som har arbejdet med logning af tele- og internettrafik siden 2007. Vi har bl.a. skrevet høringssvar til lovforslag på dette område.

Tale af Jesper Lund på IT-Politisk Forenings grundlovsmøde 2014

Tale holdt af næstformand Jesper Lund på IT-Politisk Forenings grundlovsmøde 5. juni 2014, kl. 14:30, på Amager Fælled. Video med talen følger senere.

I dag er det grundlovsdag, og efter traditionen fejrer vi at den danske befolkning i 1849 fik mulighed for selv at vælge magthaverne ved frie valg, og at den enkelte borger fik en række frihedsrettigheder i forhold til staten.

Regering: tvivl om fortolkning af EU-dom skal komme masseovervågningen til gode

Mandag 2. juni var der åbent samråd i Retsudvalget, hvor Justitsministeren af MF Pernille Skipper (EL) var blevet bedt om at tage stilling til hvad EU-dommen om logningsdirektivet af 8. april 2014 betyder for de danske logningsregler.

Argumenterne fra softwarepatent-modstanderne er ikke "faktuelt forkerte", som Politiken påstår

Onsdag 21/5 publicerede Politiken en artikel med overskriften "Patentkoks: Både ja- og nejside tager grueligt fejl", hvor der rettes kritik af både JA-siden og NEJ-siden i forhold til den aktuelle diskussion om softwarepatenter.
http://politiken.dk/indland/politik/ep_valg/ECE2295122/patentkoks-baade-ja--og-nejside-tager-grueligt-fejl/

Tænketanken Europa fifler med facts om softwarepatenter

Tænketanken Europa fifler med facts om softwarepatenter

IT-Politisk Forening

20-05-2014

Abstract

Tænketanken Europa anerkender at EPO, det Europæisk Patentkontor, udsteder softwarepatenter i strid med den Europæiske Patent Konvention, og at dette er en potentiel trussel for Danmark. Tænketanken anbefaler alligevel et “Ja” til EU-patentdomstolen og skriver:

Brev om patenter til danske politikere

Følgebrev til notat: IT-Politisk Forening - Patenter uden demokratisk kontrol - 13/5-2014

Patenter uden demokratisk kontrol

Patenter uden demokratisk kontrol

IT-Politisk Forening

18-05-2014

 

Sider

Subscribe to IT-Politisk Forening RSS