Skip to top of page

Bruxelles 2008 links

Hvad sker der i Bruxelles?

  • Bliver softwarepatenter en realitet i EU?
  • Kommer vi i fængsel når vi overtræder dem eller downloader musik ulovligt?
  • Skal internetudbyderne udlevere oplysninger om os når musikindustrien vil have det?
  • Skal peer2peer blokeres af internetudbyderne? 
  • Kommer Microsoft til at tabe en sag om interoperabilitet?

Program for Bruxellesturen 

Ophavsret

Musikindustriens lobbisme for at tvinge internetudbyderne til at stoppe fildeling

Parlamentsforslag om at tvinge internetudbyderne til at stoppe fildeling afværget

Om infosocdirektivet

Centralisering af licensbetaling

Baroso stopper centralisering af licensbetaling

Softwarepatenter

Om softwarepatenter ad bagvejen

Wikipedia om eplaen

EU støtter Microsofts patenter

Gyseren: Retshåndhævelse af intellektuelle rettigheder (IPRED2)

Wikipedia om direktivforslag om retshåndhævelse af intellektuelle rettigheder

Hvad EU-kommissionen arbejder på om retshåndhævelse

Mod direktivet for retshåndhævelse af intellektuelle rettigheder, IPRED2

ISP skal ikke udlevere data i ophavsretsager

Nye sager mod Microsoft

To nye EU-resager mod Microsoft

Kommissionens pressemeddelelse

Microsoft åbner deres kildekode

Dataprotection

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse

Wikipedia om EU's data protection directive

EU data beskyttelses direktiv

Hustinx om data beskyttelse

Data Privacy in Transatlantic Perspective: Conflict or Cooperation? -

 Panelists are Howard Beales, Peter Hustinx, and Stefano Rodota"

Interoperabilitet og standarder

Kommissionens politik om interoperabilitet og standarder